Norwegian - Norsk

Translators: @cschack @deebs @Lena

Status: Started, inviting translators

This topic is for discussion the Norwegian translation of Agenda. Feel free to leave your suggestions, corrections, and comments here.

Want to help translate Agenda to Norwegian? Reply to this post and we’ll add you to this translation project.

Do you encounter any issues, have suggestions or comments, leave a post here as well, your feedback is highly appreciated!

1 Like

Hei! I’m still more than happy to help. :slight_smile:

1 Like

Jeg ville gjerne hjelpe!
I would like to help!
:snowflake::+1:

2 Likes

I can help too!

2 Likes

Update: The Norwegian localization of Agenda is now officially underway :partying_face: with @cschack, @deebs, and @Lena taking a first stab at the first round of the Norwegian translation of Agenda. As outlined here, we’ll add a number of reviewers once they have concluded the first round and will give all of you access to the test builds as things progress. To be continued…

Hei Christian og Deanna!

Jeg gleder meg til å jobbe sammen med dere!

Hvordan skal vi fordele arbeidet? Det er 45 sider med tekster, så det enkleste er kanskje å dele dem inn i tre grupper av femten sider?

Vi bør kanskje starte med å bestemme oss for hvordan vi skal oversette disse:

• Category, Project, Note, Overview
• Calendar, Event, Reminder, Date
• Linking an Event, Assigning a Date
• Collapse/Expand, Pinning a note
• Premium features, Purchasing

Jeg foreslår:

• Kategori, prosjekt, notat, oversikt
• Kalender, hendelse, påminnelse, dato
• Legg til hendelse, legg til dato
• Skjul/vis, fest notat
• Premiumfunksjoner, kjøp (?)

Er usikker på de to siste, hva synes dere?

1 Like

Hei! Jeg beklager jeg ikke har gitt lyd fra meg, men sitter alene med to barnehagebarn i karantenetiden og klarer rett og slett ikke å finne særlig tid til annet. Om det stemmer at barnehagerne åpnes neste uke, kan jeg begynne å hjelpe til.

Synes dette ser bra ut, men foreslår å bruke “koble til hendelse” heller enn “legge til” siden det kobles til noe som alt ligger i kalender.

Fullt forståelig. :slight_smile:
Er helt enig med deg i at “koble til hendelse” er bedre enn “legg til”.
Har du noe imot at jeg setter i gang med oversettingen?

På ingen måte. Håper bare jeg kan gjøre nytte for meg snart. Lykke til, så gir jeg lyd fra meg om et par dager igjen…

1 Like