Dutch - Nederlands

Translators: @drewmccormack, @mekentosj

Status: available from version 9.2

This topic is for discussion the Dutch translation of Agenda. Feel free to leave your suggestions, corrections, and comments here.

Want to help translate Agenda to Dutch? Reply to this post and we’ll add you to this translation project.

Do you encounter any issues, have suggestions or comments, leave a post here as well, your feedback is highly appreciated!

Hallo! Dank je vel! Ik spreekt en beetje nederlands. Maar ik vil leren!

1 Like

Hi. Dutch. Nice!

It seems that #due dates aren’t responding correctly when searched within a time-frame.

Did: search all notes #due this week (zoek alles).
Got: all notes with due-dates.
Expected: notes with due-dates for this week.

Rob

Ik wil helpen bij de vertaling naar het Nederlands!

1 Like

Dank!

Ik heb dit net getest maar het volgende werkt correct:

  • #due => alle notities met de #due tag
  • #due(vandaag) => alle notities due tm vandaag
  • #due(over 7 dagen) => alle notities due over een week

Wat niet werkt is #due(this week) of #due(deze week), maar deze werkt ook in de engelstalige versie niet, of mis ik iets?

@kaaeronpaul en @j.t.m.fransen, de Nederlandse versie is inmiddels in beta, je kunt de iOS versie verkrijgen via TestFlight (@j.t.m.fransen ik zal een uitnodiging sturen) en de macOS beta via deze instructies.

1 Like

Dank! Wanneer ik items zie, die voor verbetering vatbaar zijn, zal ik ze doorgeven.

2 Likes

Hi Alexander,

Hoe het bij mij werkte:

  • Search all -> “#due"
  • Via de kalenderknop naast het zoekvenster -> “deze week” selecteren.
  • “Save search” als overzicht => "#due en 2 dagen voor tot 4 dagen na vandaag” (bijvoorbeeld).

Ook met “komende 10 dagen” uit het keuzemenu van de kalender werkte het.

Zodoende had ik altijd dan een overzicht van alle notes met een vervaldatum binnen een bepaalde tijdsspanne.

Fijne groet,

Rob

Ah ok, ga ik naar kijken.

1 Like

Hi robbie, ik heb hier nog eens naar gekeken maar er is toch een misverstand. Als je op #due zoekt krijg je alle notities met die tag, als je daar deze week aan toevoegt via de kalender dan betekent dat niet dat je op due dates zoekt voor die week. Dan zoek je nl. op notes met de #due tag en notes die een datum zijn toegewezen binnen deze week (dus die naast de titel de datum hebben staan en niet per se de datum binnen de due tag zelf). Hopelijk verklaart dit wat je ziet.

Ik wil graag helpen met de vertaling van dit mooie, maar vooral creatieve programma. De toekomst in …!!
@hmureau

1 Like

Update: We have now moved the Dutch translation of Agenda to the OneSky platform.